Zoznam obcí

Prinášame vám zoznam miest a obcí na Slovensku, v ktorých bude distribúciu potravinových a hygienických balíčkov zabezpečovať Slovenská katolícka charita. V prípade, že sa vaše mesto, alebo obec v zozname nenachádza distribúciu zabezpečujú partnerské organizácie Slovenský červený kríž, alebo Charita Svätej Alžbety.

      Zoznam miest a obcí v kompetencii SKCH v PDF