image

Kto dostane balíček?

Príjemcami pomoci sú ľudia, ktorí sú v hmotnej núdzi.